Organizatorzy


Koło Krakowskie Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej

Stowarzyszenie  Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły  Lacanowskiej  zarejestrowano  w grudniu 1998 roku, po 6 latach działań na rzecz budowania środowiska sprzyjającego psychoanalizie lacanowskiej w Krakowie i w Polsce. Koło Krakowskie wraz z Kołem Warszawskim to  jedyne  polskie  stowarzyszenia wchodzące w skład  europejskiej szkoły psychoanalizy lacanowskiej - New Lacanian School  (NLS),  powstałej  w 2003 z przekształcenia  Ecole Europeenne de Psychanalyse-Developpement, do której Koło Krakowskie przynależało od 1998. NLS jest jedną z 8 szkół psychoanalizy lacanowskiej wchodzących w skład światowej organizacji - Association Mondiale de Psychanalyse (AMP). Od 2007 roku Koło posiada status organizacji pożytku publicznego i jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii (2008).

 

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Obecnie, przynależny do Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Społecznych UP, Instytut zatrudnia 30 samodzielnych pracowników nauki (w tym 7 profesorów tytularnych) oraz 41 adiunktów i asystentów, którzy zgrupowani są w 12 wyspecjalizowanych katedrach. Dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii jest prof. dr hab. Janusz  Majcherek. Jego zastępcami są dr hab. prof. UP Dorota Probucka oraz dr hab. prof. UP Piotr Długosz. W IFiS prowadzonych jest sześć kierunków studiów: filozofia, socjologia (ze specjalnościami: kryminologia i dezorganizacja społeczna oraz socjologia biznesu i zarządzania), etyka – mediacje i negocjacje, zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, kognitywistyka, polityka społeczna. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie filozofii, jest siedzibą kilku ogólnokrajowych stowarzyszeń i organizacji naukowych, jak: Polskie Towarzystwo Etyczne, Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa oraz Centrum Badań Myśli S. Kierkegaarda. Instytut jest wydawcą trzech czasopism naukowych: „Argument: Biannual Philosophical Journal”, „Studia Sociologica”, „Edukacja Etyczna”. Oprócz bogatej oferty dydaktycznej, także w zakresie studiów podyplomowych, Instytut prowadzi intensywną działalność badawczą, która owocuje licznymi publikacjami i projektami badawczymi finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Kronos: metafizyka, kultura, religia 

Polski kwartalnik psychologiczny ukazujący się od 2007 roku. Spośród ponad 400 wydanych dotychczas numerów w kilku pojawia się wątek psychoanalityczny (nr2(2)/2007 - Lacan/Freud, nr1 (1)/2010 - Mózg i fetysze oraz nr 3(14)/2020 - Montaż człowieka. W serii książkowej Kronosa ukazała się też praca Jeana Claude Milnera "Dzieło jasna. Lacan. Nauka, filozofia" 2017 oraz dwutomowa antologia pod redakcją Leny Magnone "Psychoanaliza w Polsce 1909 -1949 (2016). Kronos wydaje też od 2012 roku anglojęzyczny rocznik "Kronos - Philosophical  Journal".  

 

 Koordynatorzy:

Alina Henzel-Korzeniowska - psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP),  Prezes Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek New Lacanian School (NLS) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), przedstawiciel regionalny  na Małopolskę w ramach EuroFederation of Psychoanalysis, psycholog-seksuolog. Współtwórca środowiska psychoanalizy lacanowskiej w Krakowie i w Polsce. Od lat prowadzi gabinet psychoanalityczny.

 Andrzej Serafin -  doktor filozofii, tłumacz, adiunkt w Katedrze Metafizyki i Ontologii IFiS UP w Krakowie, członek redakcji kwartalnika „Kronos”, organizator letniej szkoły platonizmu “Akademia Platońska” w Lanckoronie. Tłumaczył Platona (“Uczta”, “Epinomis”), Jacoba Taubesa (“Zachodnia eschatologia”), Rainera Marię Rilkego (“Cézanne”) oraz szereg rozpraw autorów takich jak Walter Benjamin, Hans-Georg Gadamer, Franz Rosenzweig, Peter Sloterdijk, György Lukács, W. H. Auden, Martin Buber, Gershom Scholem, Carl Schmitt, Joachim z Fiore, G. W. F. Hegel, Martin Heidegger, Alexandre Kojève, Jean-Luc Nancy, Hugo von Hofmannsthal, Allan Bloom, Leo Strauss, Mikołaj z Kuzy.

Komitet Naukowy:

Alina Henzel Korzeniowska

Andrzej Serafin

Antoni Grzybowski - psycholog, doktorant w Instytucie Psychologii UJ


Serge Dziomba - psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP), członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), członek Ecole de la Cause freudienne (ECF)

Anna Szklarska – doktor filozofii UJ, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii UP w Krakowie, doktorantka politologii w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Doktorat poświęciła problematyce przemocy w filozofii nowożytnej i współczesnej. Specjalizuje się w filozofii społeczno-politycznej, etyce i antropologii filozoficznej. Autorka m.in. monografii "Identity, Violence, Religion" oraz "Sprawiedliwość w czasach kryzysu". Sekretarz redakcji czasopisma "Argument: Biannual Philosophical Journal" i członek redakcji czasopisma „Edukacja Etyczna”.

Ewa Czerwińska-Jakimiuk - ukończyła socjologię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskała tam stopień doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Jest adiunktem w Katedrze Etyki Szczegółowej,Teorii Mediacji i Negocjacji IFiS w Krakowie. Jej główne zainteresowania naukowe to: kryminologia, psychopatologia, psychologia sądowa, socjologia dewiacji. 

Arkadiusz Garczyński - lekarz psychiatra dzieci i młodzieży od lat związany ze środowiskiem lacanowskim w Polsce. Pracuje w Warszawie w Oddziale Dziennym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

Małgorzata Ławniczek - czlonek Koła Krakowskiego NLS od 2002r., specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant SNP i TR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 Komitet Organizacyjny:

Koordynatorzy: Agnieszka Szewczyk-Alksnin, Dorota Henzel, Agata Mysona, Przemysław Mączka, Sebastian Blaszyński.

Ze strony IFiS UP: Anna Szklarska, Ewa Czerwińska-Jakimiuk.