Prelegenci


Konferencja ma charakter międzynarodowy, obowiązują dwa języki wykładowe: polski i francuski. Obrady i sesje będą odbywały się w języku polskim lub będą tłumaczone na bieżąco. Natomiast wszystkie testy wystąpień będą tłumaczone na język francuski, żeby umożliwić zagranicznym gościom włączenie się w dyskusje plenarne. 

Lista prelegentów będzie jeszcze uzupełnieniana i modyfikowana nieznacznie

   ***

 
Serge Dziomba - psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP), posiada Państwowy Dyplom specjalisty kuratora, ukończył Wydział Psychoanalizy na Uniwersytecie Paris VIII, posiada tytuł magistra psychologii klinicznej i psychopatologii uzyskany na uniwersytecie Rennes II, członek Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), Ecole de Cause Freudienne (Szkoły Sprawy Freudowskiej), New Lacanian School, Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS. Publikował w czasopismach psychoanalitycznych artykuły o klinice psychoanalitycznej, o superwizji zespołów w zakresie tematyki społecznej i medyczno-psychologicznej, a także refleksje na temat psychoanalizy i polityki. Członek stowarzyszenia Association de la Cause Freudienne we Francji i Normandii, gdzie jest animatorem i kierownikiem Seminarium Wewnętrznego. Praktykuje jako psychoanalityk w Hawrze. Regularnie uczestniczy w działalności Koła Krakowskiego NLS gdzie prowadzi wiele seminariów.

Antoni Grzybowski - członek Krakowskiego Koła  NLS, psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji, doktorant w Instytucie Psychologii UJ. ierownik projeku badawczego poświęconego problematyce podmiotowości w teorii i praktyce psychoanalitycznej. Publikował m.in. w "Psychoterapii", "DIametrosie", "International Journal of Psychoanalysis".


Alina Henzel-Korzeniowska - psychoanalityk Analyste Practicien, prezes Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, członek NLS i Association Mondiale de Psychanalyse, psycholog (UJ), certyfikowany seksuolog, absolwent Graduate School for Social Research, IFiS PAN, współpraca z Wlkp. Centrum Seksuologii. Od 1990 praca na rzecz rozwoju psychoanalizy lacanowskiej w Polsce. Od 2004 gabinet psychoanalityczny i CUP Imparo (właściciel). Wcześniej: 1/ działania nauk.-dyd: III Klinika Chir. AM, Akad. Pedag, Inst. Zdrowia Publicz. CM UJ, 18 projektów  badaw, staże (Univ.of Maastricht i Nijmegen, Sheffield-UK, Nationale de la Sante Publique Rennes, Univ.of Columbia USA,), 37 publikacji, 2/psychoterapeuta w Por.dla Młodzieży TRR (kierownik), Pracownia Praktycznych Umiejętności Psychologicznych i CUP Impuls (właściciel).

Katarzyna Kozyra - rzeżbiarka, fotografka, autorka performansów, filmów, instalacji wideo oraz akcji artystycznych. Absolwentka Wydziału Rezźby warszawskiej ASP. Działania Kozyry przyczyniły się do powstania tzw. sztuki krytycznej, a także miały istotny wpływ na kształt współczesnej kultury, będąc nieraz punktem wyjścia do szerszej dyskusji. Laureatka m.in. nagrody Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego (Warszawa 2011) i Paszportu "Polityki" (Warszawa 1997). Stypendystka DAAD (Berlin 2003) oraz Fundacji Kościuszkowskiej (Nowy Jork 2000). W 1999 roku otrzymała honorowe wyróżnienie na 48 Biennale Sztuki w Wenecji za wideo- instalacje "Łaźnia męska" prezentowaną w Polskim Pawilonie. W 2013 roku "Huffington Post" zaliczył Katarzynę Kozyrę do grona dziesięciu najważniejszych artystek nowego millenium.

Małgorzata Ławniczek - członek Stowarzyszenia Krakowskie Koło Psychoanalizy NLS, specjalista psycholog kliniczny oraz specjalista psychoterapeuta dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant SNP i TR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany specjalista i terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ramach specjalizacji z psychologii klinicznej ukończyła moduł Psychologia Dzieci i Młodzieży. Od 2006 roku pracuje w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Zespole Hospitalizacji Domowej gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz psychoterapię rodzinną. Jako dydaktyk współpracuje z Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz MCKP Collegium Medicum UJ. Prowadzi wykłady i superwizje w ramach kursów specjalizacyjnych z psychologii klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży.


Andrzej Serafin – doktor filozofii, tłumacz, adiunkt w Katedrze Metafizyki i Ontologii IFiS UP w Krakowie, członek redakcji kwartalnika „Kronos”, organizator letniej szkoły platonizmu “Akademia Platońska” w Lanckoronie. Tłumaczył Platona (“Uczta”, “Epinomis”), Jacoba Taubesa (“Zachodnia eschatologia”), Rainera Marię Rilkego (“Cézanne”) oraz szereg rozpraw autorów takich jak Walter Benjamin, Hans-Georg Gadamer, Franz Rosenzweig, Peter Sloterdijk, György Lukács, W. H. Auden, Martin Buber, Gershom Scholem, Carl Schmitt, Joachim z Fiore, G. W. F. Hegel, Martin Heidegger, Alexandre Kojève, Jean-Luc Nancy, Hugo von Hofmannsthal, Allan Bloom, Leo Strauss, Mikołaj z Kuzy.


Bogdan Wolf - psychoanalityk orientacji lacanowskiej, mieszkający w Londynie gdzie pracuje w prywatnej praktyce. Jest członkiem "London Society" "New Lacanian School" (AP), Koła Warszawskiego NLS  i "Association Mondiale de Psychoanalyse". Przez wiele lat był redaktorem nczelnym pisma Szkoły lacanowskiej "Psychanalitcal Notebooks" oraz redagował jego specjalne wydanie nr 32 poświęcone impasom demokracji. Jest też autorem książek, artykułów i przekładów. Ostatnia jego książka ukazała się w lutym tego roku nakładem "Routledge" i nosi tytuł "Anxiety between desire and the body - what Lacan says in Seminar X".

Edyta Biernacka -  absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychoanalityczka IPA, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Analitycznego, superwizorka i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal. Współprowadz Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej, psychoterapeutka i superwizorka w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babi ńskiego w Krakowie.

Monika Gzyl - psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, na ostatnim roku całościowego szkolenia terapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członkini Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS. Prowadzi psychoterapię młodzieży, dorosłych i par.

Grzegorz Iniewicz - dr.hab. prof UJ, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta PTP oraz European Association of Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Poradni Seksuologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Centrum Psychoterapii Synteza w Krakowie. Autor praz z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGBT. Współredaktor książek "Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej.", "Sesualność człowieka wybrane zagadnienia", "Wprowadzenie do psychologii LGBT", "Orientacja seksualna, źródła i konteksty" oraz "Dysforia i niezgodność płciowa". Autor monografii: "Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych". Były sekretarz i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Członek Komisji Psychologii PAN, oddział w Krakowie

Arkadiusz Garczyński - lekarz medycyny, psychiatra dorosłych, psychiatra dzieci i młodzieży z doświadczeniem w pracy w Polsce i za granicą. Wieloletni kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Od około 20 lat związany z psychoanalizą lacanowską. Członek i sekretarz Stowarzyszenia Koło Krakowskie Psychoanalizy NLS.

Małgorzata Szczurek - ukończyła filologię romańską na UJ. Jest redaktorką i tłumaczką. Przez kilka lat pracowała w Wydawnictwie Znak, gdzie m.in. kierowała działem literackim. Od 2008r. redaktorka naczelna Wydanictwa Karakter, którego jest współzałożycielką. Redaktorka wielu powieści Wiesława Myśliwskiego.

Małgorzata Lebda - dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowa Wielka. Autorka pięciu książek poetyckich. Za ostatni tom Sny uckermakerów nagrodzona nagrodą literacką Gdynia. W maju 2021 roku ukaże się jej kolejny tom poetycki. Doktor nauk humanistycznych. Naukowczyni. Ultramaratonka. Fotograficzka. Mieszka w Krakowie. Pracuje nad debiutem prozatorskim i trenuje do tegorocznego biegu wzdłuż Wisły.

Guy Trobas - ukończył ESSEC (Ecole superieure des sciences economiques et commerciales) oraz Institutde Psychologie de l`Universite de Paris (na kierunku psychopatologia i psychologia kliniczna, jest praktykującym psychoanalitykiem orientacji lacanowskiej z tytułem AME (Analystes Membres del`Ecole), członek ECF, NLS i Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS. Pracuje we Francji i w Argentynie, gdzie zajmuje się również tłumaczeniem pism Lacana na język hiszpański

Paweł Dybel - Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta, DAAD, DFG, The Mellon Foundation i innych. Wykłady i seminaria na uniwersytetach w Bremie, Berlinie, Londynie i Buffalo. 

Główne pola badawcze:  hermeneutyka, fenomenologia, antropologia filozoficzna, poststrukturalizm, teoria psychoanalizy, teoria literatury. 
Od 2014 roku kieruje grantem na temat dziejów psychoanalizy w Polsce, owocem prac zespołu grantowego jest seria wydawnicza w postaci kilkunastu pozycji książkowych. 
Członek międzynarodowej Rady Naukowej „Sigmund Freud Institut“ we Frankfurcie and Menem 
Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Jana Długosza. 
Publikacje (wybór):  Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce H.G.Gadamera (Kraków 2004); Okruchy psychoanalizy (Kraków 2007), Dylematy demokracji (Kraków 2015); Psychoanalytische Brocken. Philosophische Essays (Würzburg 1916); Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza (Kraków 2017); Ziemscy, słowni cieleśni. O polskich poetach współczesnych (Mikołów 2019); Psychoanalysis – the Promised Land? (London, N.Y, Frankfurt am Main 2018); Nieświadome na scenie. Witkacy i psychoanaliza (Kraków 2020); Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie (Kraków 2020), 

Artur Grabowski - autor wierszy, prozy, dramatów i esejów, literaturoznawca, prfesor na Wydziale Polonistyki UJ, zajmuje sie literaturą i teatrem XX wieku oraz ich związkami z filozofią. Ostatnio opublikował "Wersje (wierszy z lat 1986-2017)", powieść "Am. Dziennik z drugiej strony", zbiór dramatów "Trzy, cztery - tragedia!" oraz rozprawę o metadramacie "Prawdziwy Dramat Teatru".

Adam Komorowski - krytyk literacki, tłumacz, dyplomata. Współzałożyciel "Studenta", zastępca Pisma Literacko Artystycznego, redaktor naczelny "Zdania" (1992-1999), red. naczelny "Mundo Diplomatico" (Kostaryka 2002-2004), autor kilkuset artykułów i recenzji w "Archiwum filozofii i myśli społecznej", "Nowym wyrazie", "Zdaniu", "Krakowie", "Dialogu", "Twórczości", "Nowych książkach", "Revista de bellas artes", "Delo" i innych.