Program  

 20 marca sobota: 10.30 - 18.30 z przerwą na lunch

10.00 - 10.30 Rejestracja

10.30 - 11.00 Powitanie:  Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii - prof. dr hab. Janusz Majcherek

                                              Konsul Generalny Francji - Anne Schmidt Riou

                                              Redaktor Wydawnictwa Kronos - dr Andrzej Serafin

                                              Prezes Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS - Alina Henzel-Korzeniowska

11.00 - 12.00 Pierwsza nić przewodnia - Guy Trobas, Serge Dziomba

12.00 - 12.15 Przerwa kawowa

12.15 - 13.30 Sesja filozoficzna "Jedność i podział psyche u Lou Andreas-Salomé"
Panel w oparciu o pisma psychoanalityczne Lou Andreas-Salomé
Uczestnicy: Paweł Dybel, Artur Grabowski, Adam Komorowski
Prowadzenie: Andrzej Serafin. Głos zabierze także Gustavo Dessal

13.30 - 14.30 Lunch

14.30 - 16.00 Pierwsza sesja kliniczna Edyta Biernacka, Małgorzata Ławniczek, moderator Alina Henzel Korzeniowska, komentarz Guy Trobas

16.00 - 16.15 Przerwa kawowa

16.15 - 17.30 "Wokół zbliżeń", rozmowa z poetką Małgorzatą Lebdą, prowadzący Alina Henzel Korzeniowska, Małgorzata Szczurek

17.30 - 18.30 Druga nić przewodnia - Serge Dziomba i Guy Trobas

 

21 marca niedziela 10.00 - 14.45

10.00 - 11.30 Sesja kliniczna Grzegorz Iniewicz, Monika Gzyl, moderator Arkadiusz Garczyński komentuje Bogdan Wolf

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Rozmowa z artystą Katarzyną Kozyrą, prowadzą Antoni Grzybowski, Arkadiusz Garczyński

13.15 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 14.30 Konkluzja w formie rozmowy Serge Dziomba i Guy Trobas

14.30 - 14.45 Pożegnanie przez organizatorów